ofirmie
m_bhp
m_ppoz
m_pierwszapomoc
m_ochrona
artykulybhp
szkolenia
pomiary
kontakt
PPOŻ

Firma FAID - doradztwo i szkolenia oferuje Państwu następujące usługi doradcze, kontrolne oraz szkoleniowe z zakresu ochrony przeciwpożarowej:

 • opracowywanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynków i budowli
 • dokonywanie przeglądów ppoż. wraz ze sporządzaniem protokołów stanu bezpieczeństwa pożarowego
 • szkolenia pracowników z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w tym:
  • zagrożeń pożarowych występujących w obiekcie
  • warunków i organizacji ewakuacji (w tym obowiązków właściciela i kierowników)
  • przyczyn powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów
  • czynności i obowiązków pracowników w celu zapobiegania, a w przypadku powstania pożaru procedury postępowania
  • obsługi i zastosowania podręcznego sprzętu gaśniczego
 • opracowywanie zarządzeń wewnętrznych oraz instrukcji dotyczących ochrony przeciwpożarowej
 • przedstawianie pracodawcy wniosków dotyczących ryzyka pożarowego oraz technologicznego w zakładach pracy
 • udzielanie porad i opinii na temat wszystkich zagadnień związanych z ochroną przeciwpożarową według przepisów.© Copyright 2013 F A I D Wszelkie prawa zastrzeżone.
Design and created by L'art - studio graficzne