ofirmie
m_bhp
m_ppoz
m_pierwszapomoc
m_ochrona
artykulybhp
szkolenia
pomiary
kontakt
Szkolenia e-learningowe

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów proponujemy rozwiązanie, które wykorzystując najnowocześniejsze technologie, skutecznie realizuje obowiązek okresowego szkolenia pracowników w zakresie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenie spełnia wszystkie wymogi stawiane przez Ministra Gospodarki i Pracy w rozporządzeniu z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Zakres merytoryczny szkolenia w formie e-learningu oraz forma egzaminowania przygotowane zostały w odpowiedzi na wytyczne formalne i tematyczne, dyktowane przez rozporządzenie. W formie e-learnig dostępne są następujące szkolenia:

  • szkolenia okresowe BHP dla pracodawów i osób kierujących pracownikami
  • szkolenia okresowe BHP okresowe dla pracowników administracyjno - biurowych.

Jak to działa:


KROK 1 - wysłanie zgłoszenia na adres mailowy: faid_szkolenia@wp.pl
W zgłoszeniu proszę podać:
NAZWA FIRMY / imię i nazwsiko osób biorących udział w szkoleniu / ADRESY E-MAIL pracowników


KROK 2
Firma FAID - doradztwo i szkolenia potwierdza zgłoszenie szkolenia i wysyła dane do przelewu


KROK 3
Po potwierdzeniu wpłaty na adresy e-mail podane w zgłoszeniu pracownicy otrzymują indywidualne loginy i hasła potrzebne do zalogowania się na platformę i uzyskują miesięczny dostęp do szkolenia okresowego BHP w formie e-learning.


KROK 4
Po zakończeniu szkolenia przez wszystkich pracowników przedstawiciel firmy FAID pojawia się w siedzibie zakładu pacy, przeprowadza egzamin i wydaje zaświadczenia potwierdzające odbycie szkolenia okresowego BHP.© Copyright 2013 F A I D Wszelkie prawa zastrzeżone.
Design and created by L'art - studio graficzne