Uzyskaj informacje

+48 608 471 824

Zgłoś udział

faid_szkolenia@wp.pl

BHP

Zajmujemy się zarówno pojedynczymi zleceniami jak i kompleksową obsługą firm w zakresie BHP i PPOŻ na zasadzie outsourcingu.

PPOZ

Oferujemy Państwu następujące usługi doradcze, kontrolne oraz szkoleniowe z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Pierwsza Pomoc

Organizujemy szkolenia pierwszej pomocy zarówno dla osób indywidualnych, jak i pracowników odpowiedzialnych w firmie za udzielanie pierwszej pomocy.

Ochrona Środowiska

Proponujemy Państwu stałą lub jednorazową pomoc w następujących zagadnieniach dotyczących ochrony środowiska.

Szkolenie e-learningowe

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów proponujemy rozwiązanie, które wykorzystując najnowocześniejsze technologie, skutecznie realizuje obowiązek okresowego szkolenia pracowników w zakresie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenie spełnia wszystkie wymogi stawiane przez Ministra Gospodarki i Pracy w rozporządzeniu z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Zakres merytoryczny szkolenia w formie e-learningu oraz forma egzaminowania przygotowane zostały w odpowiedzi na wytyczne formalne i tematyczne, dyktowane przez rozporządzenie. W formie e-learnig dostępne są następujące szkolenia:

szkolenia okresowe BHP dla pracodawów i osób kierujących pracownikami

szkolenia okresowe BHP okresowe dla pracowników administracyjno - biurowych.

Jak to działa?

Krok 1

wysłanie zgłoszenia na adres mailowy: faid_szkolenia@wp.pl W zgłoszeniu proszę podać:
NAZWA FIRMY / imię i nazwsiko osób biorących udział w szkoleniu / ADRESY E-MAIL pracowników

Krok 2

Firma FAID - doradztwo i szkolenia potwierdza zgłoszenie szkolenia i wysyła dane do przelewu

Krok 3

Po potwierdzeniu wpłaty na adresy e-mail podane w zgłoszeniu pracownicy otrzymują indywidualne loginy i hasła potrzebne do zalogowania się na platformę i uzyskują miesięczny dostęp do szkolenia okresowego BHP w formie e-learning.

Krok 4

Po zakończeniu szkolenia przez wszystkich pracowników przedstawiciel firmy FAID pojawia się w siedzibie zakładu pacy, przeprowadza egzamin i wydaje zaświadczenia potwierdzające odbycie szkolenia okresowego BHP.

Nie czekaj!

Zgłoś się na szkolenie
pierwszej pomocy